Simone Fattal, Stool, 2009, glazed stoneware, 6 2/3 x 6 x 5", @kaufmannrepetto, NY through April 8. 📷artforum

371