Mondays, amirite? (Thanks for the adorable photo, @snarfydood!)

Austin, Texas

120

4